Zgodovinska analiza kot temelj napovedi prihodnosti

epohLeta 1997, v času izjemne svetovne gospodarske rasti in splošnega blagostanja, ko ni nihče pričakoval viharnih dogodkov, ki so nas zajeli v zadnjih letih sta zgodovinarja William Strauss in Neil Howe izdala knjigo s pomenljivim naslovom Četrti obrat (The Fourth Tourning). V njej sta na podlagi izredno temeljite analize zadnjih 500 let angleške in ameriške zgodovine predstavila teorijo, po kateri je zaradi narave medgeneracijskih vplivov moč dokaj natančno  predvideti družbene dogodke za nadaljnjih nekaj desetletij.

Po mnenju Straussa in Howa je to mogoče, ker zgodovinski razvoj ne poteka linearno, kakor si to radi predstavljamo na Zahodu, temveč ciklično ali spiralno, kar pomeni da se elementi določenega zgodovinskega obdobja v rednih intervalih ponavljajo in zaradi česar lahko na nek način »vidimo v prihodnost« in ugotovimo splošne značilnosti let, ki so pred nami (tak način razmišljanja je sicer značilen na Vzhodu, kjer recimo Hindujci zgodovino razumejo kot sestavljanko štirih tisočletja dolgih obdobij ali t.i. jug).

Če avtorjeva teorija torej drži, smo okoli leta 2005 vstopili v nov zgodovinski cikel, ki bo trajal tja do okoli leta 2030, po svoji vsebini pa bo še najbolj podoben vsebinam iz časa velike gospodarske depresije iz 1930-ih in 2. svetovne vojne iz 1940-ih let in katerega označuje propad velikih družbenih sistemov ter ogromnih družbenih sprememb kakršne pomnijo le še najstarejši živeči ljudje.

Štirje zgodovinski obrati: Vrh, Prebujenje, Razplet in Kriza

Strauss in Howe sta  svojo analizo zgodovinskih družbenih sprememb začela v času angleške državljanske vojne (1459-1487) in končala sredi 1990-ih. V njej sta ugotovila, da se zgodovinske družbene značilnosti redno in brez izjem ponavljajo vsakih 80-100 let in trajajo 20-25 let oz. čas ene generacije. To pomeni da en Zahodni zgodovinski cikel traja približno 100 let, vsebuje pa štiri med seboj različna 20-25 letna generacijska obdobja ali obrate, ki sta jih poimenovala Vrh, Prebujenje, Razplet in Kriza oziroma pomlad, poletje, jesen in zima.

seasonsPrvi obrat ali Vrh predstavlja obdobje optimizma in rasti, čas ko novi družbeni red zamenja starega, čas novih institucij in pešajočega osebnega individualizma. Zadnji tak obrat je potekal v letih 1945-1965, v desetletjih po drugi svetovni vojni, v času velike svetovne obnove, izjemne gospodarske rasti, novega upanja in oblikovanja novih močnih institucij kot je Organizacija združenih narodov (OZN).

Drugi obrat imenovan Prebujenje predstavlja strastno obdobje duhovnega prebujenja in upora proti obstoječemu družbenemu redu, čas sprememb, ko v ospredje pridejo nove vrednote in ideali svobode. Zadnji tak obrat je potekal v 1960-ih in 1970-ih letih, ko smo bili priča nastanku prvim ekološkim gibanjem, spolni revoluciji, revolucionarnim in hipijskim gibanjem in drugim velikim družbenim spremembam.

Tretji obrat ali Razplet je obdobje naraščajočega individualizma, zmanjšane moči velikih institucij, čas razkroja družbenih vrednot ter porast splošnega cinizma nad stanjem v svetu in družbi. Zadnji tak obrat smo doživeli v 1980-ih in 1990-ih, v času razpada velikih držav, porastu odtujenosti med ljudmi, razpadu klasičnih vrednot ter upadu splošnega vpliva cerkve in države.

Četrti in zadnji obrat v ciklu štirih obratov pa je Kriza, kritično obdobje propada družbenih in ekonomskih sistemov, upada individualizma in porast kolektivizma, čas velikih osebnih in družbenih žrtvovanj ter preobratov, ki so bili ljudem le nekaj let pred tem popolnoma nepredstavljivi.

Zadnjemu takemu obratu smo bili priča v 1930-ih in 1940-ih letih, v času velike gospodarske depresije in 2. svetovne vojne. Avtorja sta leta 1997 ob prvi izdaji svoje knjige in teorije zgodovinskih ciklov napovedala, da bomo v naslednjo Krizo vstopili okoli leta 2005, svoj vrhunec naj bi dosegla okoli leta 2025, končala pa naj bi se okoli leta 2030, ko bo se bo pričel nov 100 letni cikel.

Značilnosti Krize oziroma zime

Če torej razvojna teorija ciklične zgodovine, ki jo utemeljujeta avtorja drži potem smo kmalu po letu 2005 vstopili v novo dolgo obdobje Krize, o kateri sta zapisala

»Četrti obrat se bo pričel kmalu po vstopu v novo stoletje [op.p. knjiga je bila izdana leta 1997]. Okoli leta 2005 bo prišlo do iskre, ki bo sprožila krizno stanje, v katerem se bodo porušile stare strukture in obstoječe politično in ekonomsko zaupanje. Hude težave, ki se bodo spustile nad narod, bodo spodbudile nova vprašanja glede socialnih razredov, rase, narodnosti in imperija… samo vprašanje preživetja naroda bo na kocki. Okoli leta 2025, bo Amerika vstopila skozi velika vrata zgodovine, ki jih lahko primerjamo z Ameriško Revolucijo, Državljansko vojno in dvojno nevarnostjo Velike depresije ter 2. svetovne vojne.«

»Nevarnost katastrofe bo zelo velika. Narod bo vstal, prišlo bo do velikih družbenih nemirov, država lahko politično razpade ali pade pod vpliv totalitarnega režima. Če bo prišlo do vojne, bo to verjetno vojna maksimalnega rizika in vseh razpoložljivih sredstev – torej popolna vojna.«

»Četrti obrat se lahko konča v apokalipsi – ali v slavi. Narod bo morebiti uničen, demokracija izgubljena, z milijoni razseljenih ali ubitih. Morebiti pa bo Amerika vstopila v novo zlato dobo, zmagoslavno uporabila nove vrednote da izboljša preteklo stanje ljudi. Ritmi zgodovine ne razkrivajo kakšen bo rezultat prihajajoče Krize; vse kar napovedujejo je njen začetek in obseg.«

Ali je zgodovina res ciklična in ali lahko res napovemo prihodnost

Strauss in Howe v svoji analizi posvetita posebno pozornost tudi vprašanju, zakaj ljudje ne uvidimo ciklične narave zgodovine in svoje napovedi o prihodnosti temeljimo le na podlagi trenutnega 20-25 letnega obdobja znotraj katerega se nahajamo, zaradi česar so naše napovedi o prihodnosti tako pogosto popolnoma zgrešene.

oldmanV 50. in 60. letih prejšnjega stoletja tako nihče ni napovedal, da se bo prej konservativna družba tako naglo in radikalno spremenila in da bo že naslednja generacija popolnoma zavrgla obstoječi konservativni družbeni ustroj in njegove norme. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja prav tako ni nihče napovedal, da bo novo revolucionarno generacijo hipijskega gibanja nasledila generacija katere glavni cilj bosta čim večji materialni zaslužek in družbeni uspeh. In v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja ter v začetku 21. stoletja ni nihče predvidel terorističnih napadov v ZDA, vojne proti terorizmu, ter gospodarske, finančne in družbene krize mednarodnih razsežnosti, ki smo ji priča danes.

Po mnenju Straussa in Howeja je razlog našemu pomanjkljivemu uvidu v prihodnost predvsem v dejstvu, da le redko kateri človek v svojem življenju doživi vse štiri obrate in je lahko priča novemu obratu, kjer se ti štirje 20-25 letni cikli en za drugim ponovno odvrtijo.

Hkrati pa je del nezmožnosti tega uvida tudi ta, da zahodni človek v svojem načinu razmišljanja, le stežka dojame ciklično naravo življenja in zgodovine, kjer se družbeni razvoj sicer res dviguje v prihodnost, vendar ne linearno temveč spiralno, tako da naraščajoče kroži navzgor okrog svoje osi in zato lahko na vsakem obratu ponovi zgodovinske značilnosti obrata pod njim.

Vrhunec oz. poletje in njegove značilnosti rasti tako nismo doživeli le enkrat v zgodovini, to je v dveh desetletjih po drugi svetovni vojni, temveč še 80 let pred tem v obdobju Velike obnove po ameriški državljanski vojni (1865-1886) in pred tem v obdobju Dobre dobe z naselitvijo novih ozemelj in velikimi infrastrukturnimi projekti v ZDA (1794-1822), itn.

Tudi obdobje Krize ali zime v katero smo po avtorjevem mnenju vstopili okoli leta 2005 in v kateri bomo do leta 2025-30, nismo prvič spoznali v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja z Veliko ekonomsko depresijo in 2. svetovno vojno. 70 let pred tem je namreč Ameriko zajela državljanska vojna (1860-1865), 87 let pred tem Ameriška revolucija in vojna za neodvisnost (1773-1794), itn.

Isto velja za vse ostala obdobja oz. štiri obrate. Kot letni časi se tudi oni en za drugim ponavljajo in v celoti odvrtijo vsakih 80 do 100 let, ko se prične nov cikel in z njim nov krog.

Dodatna potrditev prihoda zime s strani starejše vede – astrologije

Dodatno potrditev, da se trenutno nahajamo v dolgem obdobju Krize in zime, čigar glavni dogodki šele prihajajo pa lahko najdemo tudi v arhetipski astrologiji. Glavni problem s katerim se srečamo tu je ta, da je za razliko od zgodovine, ki je družbeno priznana veda (čeprav ji sposobnosti napovedovanja prihodnosti ne priznavamo), astrologija za večino razumskih ljudi le ena izmed številnih ezoteričnih sistemov brez kakršnekoli uporabne vrednosti.

astroTa napačna predpostavka žal temelji na splošnem prepričanju, da je bila astrologija ovržena na podlagi resnih znanstvenih študij, kar pa ne drži. Astrologija je bila ovržena izključno na podlagi dejstva, da je nekompatibilna s temeljno metafizično predpostavko zahodne znanosti, po katerem je naše vesolje nastalo brez kakršnegakoli posebnega razloga ter da je zaprt mehanističen sistem, znotraj katerega sta življenje in zavest nastali kot popolnoma naključna produkta  materije.

Astrologija na vesolje in življenje gleda veliko bolj holistično in predpostavlja da nastanek vesolja kot dogodki v njem niso naključni, temveč jih usmerja višja inteligenca, preko nevidnega arhetipskega sveta. Z opazovanjem in napovedjo gibanja planetov  v našem osončju (tranziti), lahko tako preberemo kaj se bo v prihodnosti dogajalo v tem nevidnem arhetipskem svetu in posledično v naši materialni resničnosti.

Znanstveni pristop do arhetipske astrologije pa je resno zavzel zgodovinar, profesor in pisatelj  Richard Tarnas, ki je v zgodnjih letih 21. stoletja izvedel pomembno empirično študijo, v kateri je primerjal pomembna družbena gibanja skozi vso znano zgodovino z gibanji zunanjih planetov v našem sončnem sistemu. Tarnas je prišel do presenetljivega odkritja, da so se vsi pomembnejši dogodki v zgodovini redno prekrivali s pomembnimi medsebojnimi tranziti planetov Urana, Saturna in Plutona.

Če uporabimo njegove ugotovitve in pogledamo kakšni planetarni tranziti nas čakajo v prihodnjih letih, lahko ugotovimo tudi kakšna gibanja bodo ali pa so že zajele našo družbo in kakšno prihodnost nam bo nadaljnji razvoj teh gibanj prinesel.

Astrološka napoved za prihodnja leta

Pogled na nebo nam pove, da v obstoječih in prihajajočih letih najbolj izstopajo medsebojni aspekti med tranziti Urana in Plutona (2007-2020), Saturna in Neptuna (2015-2017), Jupitra in Urana (2016-2017), Saturna in Urana (2016-2019) ter Saturna in Plutona (2018-2022).

Zaradi omejenega prostora si bomo ogledali le dva najbolj pomembna aspekta, za katera je značilno, da sta v preteklosti sovpadala z velikimi revolucionarnimi gibanji, nastankom totalitarnih režimov, vojnami in družbenimi spremembami ogromnih razsežnosti.

Revolucija: Uran v kvadratu s Plutonom (2007-2020)

Ta tranzit, v katerem se nahajamo od leta 2007 in ki se bo končal 2020 se je v zgodovini vedno ujemal z obdobji v katerih so potekali  obsežni in dramatičnimi politični prevrati, revolucionarna in radikalna gibanja, velike demonstracije, gibanja za neodvisnost, zahteve po radikalnih spremembah, splošen občutek nemira in razburjenja, tehnološki preboji in eksperimentiranja na številnih družbenih področjih.

Potrebe po radikalnih spremembah pa niso bile omejene le na politično področje, temveč so se manifestirale v vseh aspektih življenja; umetnosti, idejah in idealih, modi, medsebojnih odnosi, religiji, ipd. Na vseh teh področjih je prihajalo do težnje po spremembah, novostih ter ekstremih in radikalizaciji.

french-revolutionUran in Pluton sta bila tako v tesni povezavi ne le v času velikih družbenih sprememb v 1960-ih, temveč tudi v času velikih družbenih nemirov in revolucionarnih trenj, ki so zajele Evropske prestolnice med leti 1848-1849, v času Francoske revolucije v letih 1787-1798 in v številnih drugih obdobjih naglih revolucij.

Tarnas je opazil, da vsako revolucionarno obdobje Urana in Plutona predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo prejšnjega cikla, ko sta bila ta planeta v podobnem medsebojnem položaju, kar pomeni da se v vsakem takšnem obdobju ponovno aktivira in poglobi boj na področjih na katerih je že potekal v zadnjem obdobju, ko sta bila ta dva planeta v podobnem medsebojnem stiku.

Tudi za to obdobje bo torej značilno nadaljevanje in poglobitev revolucionarnih bojev in trenj na področju ženskih pravic in feminizma, spolne svobode, enakopravnosti ras, manjšin in istospolnih partnerstev, protivojnega gibanja, radikalnega socializma, okoljskega gibanja, verskih reform, legalizaciji drog, ipd.

Pomembna značilnost bližnjih aspektov med Uranom in Plutonom je tudi prebujenje in močan izbruh primarnih libidinalnih sil, kar je v 1960-ih dobilo obliko seksualne revolucije, eksperimentiranje z odprtimi odnosi, vsesplošno uporabo psihedeličnih substanc, preporodom neopoganske miselnosti, bohemskimi gibanji, žensko emancipacijo, dezinhibicijo telesa, ipd. Ta energija pa se je občasno izrazila tudi v obliki masovnih pokolov npr. v 1960-ih v Kitajski kulturni revoluciji ali Obdobju terorja po Francoski revoluciji v letih 1793-1794, saj je za ta aspekt namreč značilen kolektiven izbruh čustev izjemne intenzivnosti, ki jih praviloma ni moč nadzorovati.

Zanimiva sinteza med Uranom in Plutonom se pogosto manifestira tudi kot upor proti religijski dogmi in z nenadnim prebujenjem kolektivnih teženj do erotične in telesne osvoboditve. Takšna manifestacija je bila izrazita med Francosko revolucijo, v kateri so ženske revolucionarke korakale golih prsi, ko je narod divje plesal v verskih katedralah in ko so se ljudje strastno ljubili v prej nedotakljivih zakristijah.

Podobne izbruhe lahko najdemo v prejšnjih sorodnih obdobjih, recimo 1643-1954 v času Angleške revolucije, ko so hkrati s številnimi radikalnimi političnimi strankami v ospredje prišla številna družbena gibanja, ki so poudarjala  božjo naravo telesnih instinktov, sveto spolnost, medsebojno ljubezen, in pozitivno božansko afirmacijo človeškega telesa.

Konservativni upor: Saturn v konjunkciji s Plutonom (2018-2022)

Medtem, ko je za predhodni tranzit med Uranom in Plutonom značilno revolucionarno gibanje, tendence in boj za osvoboditev, željami po inovaciji in spremembah, pa tranziti med Saturnom in Plutonom, ki bodo tokrat trajali med letoma 2018-2022, praviloma sovpadajo z zgodovinskimi obdobji za katera je značilno zapiranje, konservativnost, totalitarna gibanja, organizirano nasilje in vsesplošno ozračje represije, teže, izgube svobode in nedolžnosti. Leta pred tem obdobjem so v retrospektivi videti kot naivna, pretirano nedolžna in igriva. Tudi za to obdobje so značilne transformacije, a skozi konservativnost, krize in uničenja.

reagan

V 20. stoletju je prvi tranzit med Saturnom in Plutonom sovpadal s trenji, ki so vodila v 1. svetovno vojno v letih 1913-1916, nato v letih 1921-23 s porastom fašističnih strank v Evropi, veliko ekonomsko krizo in porastom nacizma v Nemčiji v 1930-1933, ter s pričetkom 2. Svetovne vojne 1939-1941. V bližnji zgodovini sta bila Saturn in Pluton v medsebojnem težkem aspektu 11. septembra 2001, ob terorističnem napadu v New Yorku. Ti dogodki so le eden izmed številnih primerov v zgodovini, ko se je ta aspekt na Zemlji izrazil skozi nasilje in smrti masovnih razsežnosti, nepopravljivim koncem starega družbenega ustroja, kolektivne intenzifikacije delitve, sovražnosti in trpljenja.

Pomembno je poudariti, da vsi tranziti med Saturnom in Plutonom ne vodijo nujno v vojne, saj je isti tranzit (konjunkcija) npr. potekal tudi v letih 1980-1984, za katero obdobje pa je vseeno značilen nenavaden porast terorističnih napadov, atentatov in splošna prevlada konservativnih gibanj.

V zgodnejših obdobjih pa tranziti med tema planetoma skoraj praviloma vseeno sovpadajo s temnimi dogodki človeške zgodovine; 1618 s pričetkom Tridesetletne vojne v Evropi, 1348-1351 s pričetkom Črne kuge, ki je zdesetkala Evropo, 1543 s prvimi pomori in sežigi na grmadi v času inkvizicije, z genocidom Armenov v Otomanskem imperiju med leti 1914-1915, pomori Kulakov v Sovjetski zvezi 1930-1933, Židov v Nemčiji, ki so se pričeli 1939-1941, pokoli v Kambodži s pričetkom 1973-1975, poboji v Bosni in Rwandi 1992-1994, ipd.

Spopad revolucionarnih in konservativnih gibanj

Za lažjo pomoč pri predstavljanju kako se bodo osvobajajoči impulzi Urana in Plutona, ki smo jim priča sprevrgli v konservativni upor Saturna in Plutona je dovolj če pogledamo v nedavno zgodovino.

demo-warPodobni dogodki so se namreč odvili v 1960-ih letih, ki so prinesli vsesplošno opolnomočenje, spremembe in liberalne reforme na vseh področjih človeškega življenja; veri, politiki, spolnosti, človeških pravicah, feminizmu, okolju in umetnosti ter nato v 1980-ih ki so prinesli močan upor in reakcijske konservativne impulze na vseh istih področjih, na katerih so bile številne pravice izborjene, splošna družbena in politična klima pa je ponovno postala veliko bolj konservativna, kar je na zahodu simboliziral prihod Ronalda Reagana in Margaret Thatcher na oblast in uveljavitev njune skrajne neoliberalne politike.

Pomembno obdobje lahko pričakujemo v letih 2018-2020, ko bosta osvobajajoči in revolucionarni impulz Urana in Plutona, trčila ob konservativni impulz Saturna in Plutona. Podobno kot se je zgodilo v letih 1964-1967, ko je poglobitev vojne v Vietnamu sovpadla s številnimi masovnimi in nasilnimi protesti širom ZDA, kot tudi krvavo Kulturno revolucijo na Kitajskem in podobnimi dogodki širom preostalega sveta.

Za ta čas je torej značilno tako intenzifikacija revolucionarnih impulzov, kot na drugi strani intenzifikacija avtoritativnih, restriktivnih, represivnih impulzov kar vodi v stanje izredne družbene napetosti.

Podobna družbena klima in planetarni aspekti so potekali tudi letih 1793-1796, v času Obdobja terorja, izredno krvavih let po Francoski revoluciji, ko sta se za oblast spopadli dve rivalski frakciji – konservativna in liberalna in v katerih je bilo ubitih na deset tisoče ljudi in v katerem obdobju so bile ukinjene številne pravice pridobljene v revoluciji.

Za ta vmesna obdobja je prav tako izredno značilen nenaden in obsežen kolaps družbenih in političnih struktur, še posebno kadar v sliko vstopijo tranziti med Saturnom in Uranom, kar se bo v našem primeru zgodilo med leti 2016-2019. Nazadnje smo bili takšni kombinaciji priča v letih 1929-1933, obdobju obsežne politične in ekonomske destabilizacije, krize in revščine, ki je vodila v porast totalitarnih režimov in posledično v konflikt 2. svetovne vojne, ter pred tem v letih 1845-1856 v ZDA, ko so protisuženjska in osvobodilna gibanja in z njimi povezana politika naletela na močan odpor južnih držav, kar je vodilo v Ameriško državljansko vojno.

Kako se bo vse skupaj izrazilo v svetu

right-wingČe pogledamo napoved Straussa in Howea, ki temelji izključno na analizi generacijskih gibanj, k njej dodamo astrološko interpretacijo Tarnasa, in se hkrati ozremo po dogodkih, ki so v z zadnjih letih zajeli Evropo in ZDA (porast skrajne desnice, zapiranje meja, politična in gospodarska kriza, masovni družbeni protesti, predsedniška tekma v ZDA, begunska kriza, itn.), lahko s precejšnjo gotovostjo trdimo, da se bo obdobje krize in revolucionarnih trenj nadaljevalo in hkrati soočalo z uporom in konfliktom v stiku z konservativnimi gibanji. V ZDA je ta konflikt jasno izrazit med predsedniškima kandidatoma desnice Trumpom in levice Sandersom.

Pri tem bodo vsaj v začetku najbolj ogrožena gibanja in pravice, ki so bila pridobljena v tem obdobju (npr. legalizacija drog, poroke istospolnih partnerjev, socialne pravice delavcev, Schengenski prost pretok ljudi).

Žal pa vse kaže, da ne bo ostalo pri tem, temveč se bodo dogodki zelo verjetno stopnjevali, kar se bo verjetno kazalo v nadaljnjem porastu skrajnih desničarskih gibanj, ki bodo prevzemala oblast, porastu konservativne miselnosti znotraj širše družbe, kar bo vodilo v zahteve po vrnitvi h konservativnih vrednotah klasične družine, dela, preprostosti, cenzuri, strožjih kaznih, itn.  Izpostavljanje in drugačnost bosta preganjanja in družbena toleranca do vseh in vsega drugačnega bo veliko manjša. V skrajnem primeru se bodo te sile izrazile v ponovitvi dogodkov, za katere smo vsaj v Evropi mislili da so dolgo za nami; totalitarnimi režimi,  zapiranje meja, pomori, krutimi vojnami.

Dramatične konflikte med naprednimi in konservativnimi silami lahko pričakujemo predvsem v letih 2018-2020 in lahko rečemo, da bo obdobje v katerega vstopamo najbolj dramatično obdobje naših življenj, po koncu katerega ne bo nič več kot je bilo.

Kaj lahko storimo

sophie-schollIzredno pomembno je, da se zavedamo, da kljub temu da imajo družbene sile svojo silovitost, ki je ni moč nadzirati kaj šele ustaviti, da vseeno delujemo  in svetu damo slišati svoj pozitiven glas in da se borimo proti skrajnim gibanjem, ki zahtevajo konservativno, zaprto in nečloveško politiko in ki se kot temna noč duše dvigujejo po vsej Evropi in ZDA in grozijo, da bodo s svojo silovitostjo ponovno preplavile naš svet. Le z aktivnim delovanjem vseh nas lahko namreč dosežemo, da se ne bodo ponovili najbolj temačni dogodki iz naše daljne in polpretekle zgodovine.

Oziroma, če zaključim z besedami nemškega pastorja in teologa Martina Niemöllerja, ki je obžaloval svoj apatičen odnos ob nastanku in porastu nemške nacistične stranke:

“Najprej so prišli po komuniste, vendar nisem spregovoril, ker nisem bil komunist. Nato so prišli po sindikaliste, vendar nisem spregovoril, ker nisem bil sindikalist. Nato so prišli po Jude in nisem spregovoril, ker nisem bil Jud. Ko so prišli po mene, ni bilo nikogar več ki bi lahko spregovoril.«

Še je čas, da spregovorimo.

Viri:

The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny. December 29, 1997. William Strauss, Neil Howe.

Cosmos and Psyche: Intimations of a New World View. Apr 24, 2007. Richard Tarnas.

 

Avtor članka sem Marko Vide, specializant psihodinamske psihoterapije. Vabim vas, da si preberete več o o meni in mojem delu v psihoterapiji, astrološkem svetovanju in zdravilnem zeliščarstvu. Za več informacij mi lahko pišete na marko@osmahisa.com.